2014 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları

 


Özel usulsüzlük filleri

Ceza (TL)

 1. Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi,   alınmaması halinde,  belgede yazılması gereken meblağın % 10'u

Her bir belge için en az 200 TL

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

106.000

  2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi,  taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme  zorunluluğu getirilen  belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

200

 - Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

10.600

 - Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

106.000

 3. Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin;  bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ve  levha bulundurma, asma  mecburiyetine uyulmaması

200

 4. Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul  ve esaslar ile  muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve  standartlara uyulmaması

4.800

 5. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma  zorunluluğu  getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara her bir işlem için

250

 6. Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa  işletmecilerine

770

 - Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

150.000

 7. 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen  kuruluşlardan yaptıkları  işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda  yerine getirmeyenlere

1.060

ecblank 8. Vergi Usul Kanunu'nun 127. maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli  görevlisinin  ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

770

   
Yazdırılabilir format için tıklayınız.

Ekonomi Bülteni

Para Piyasaları

Döviz Alış Satış
USD 2.8903 2.9018
EUR 3.0629 3.0751
GBP 4.3541 4.3864
AUD 2.0925 2.1286
CAD 2.1588 2.1849
CHF 2.8019 2.8283
SEK 0.3313 0.33573
DKK 0.40991 0.41316
NOK 0.33225 0.33548

Bize Ulaşın

Mizan Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim AŞ.
Hürriyet Bulvarı Kavala Plaza No:4/1
D:41 Çankaya / İZMİR
mizan@mizandenetim.com
0 232 483 80 85 - 483 48 50
0 232 483 32 12
web tasarιm izmir